Niet tevreden?


Niet tevreden?
Mogelijk bent u om bepaalde redenen niet tevreden over uw behandeling. 
U kunt dan de volgende stappen ondernemen.

Klacht kenbaar maken
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. 
U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Interne klachtprocedure
Indien het gesprek voor u niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u een klacht bij Kies Mondzorg indienen. Onze baliemedewerkers zijn in het bezit van klachtenformulieren. 
U kunt het klachtenformulier thuis invullen en aan ons opsturen. 
Onze klachtcoördinator neemt dan uw klacht in behandeling, inventariseert het probleem en zal contact met u opnemen. Ook deze procedure is in principe gericht op een voor iedereen bevredigende oplossing. 
De klacht wordt formeel afgehandeld en zo nodig krijgt u het standpunt of een beslissing van onze organisatie op schrift.

Klachtencommissie
Wanneer ook onze interne klachtenprocedure voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan een externe klachtencommissie. Deze commissie werkt geheel onafhankelijk volgens de procedure die in de Wet klachtrecht patiënten zorgsector (Wkcz) is vastgelegd. 
U kunt uw klacht (schriftelijk) voorleggen aan:
Klachtencommissie KNMT
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein

Via info@kiesmondzorg.nl kunt u ook bij Kies Mondzorg nadere informatie opvragen over deze procedure. 

Advies
U kunt buiten onze organisatie advies krijgen bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) of contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) via telefoonnummer 0900  20 25 012 (€ 0,90 per gesprek). 

Verder kan een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) u helpen om uw problemen met uw tandarts op een bevredigende wijze op te lossen. 
Het bureau kan u bijvoorbeeld hulp bieden bij het opstellen van een brief of samen met u een gesprek voorbereiden. Eventueel gaat er iemand van het bureau mee naar een gesprek met de tandarts. 
Een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg stelt zelf geen onderzoek in en doet geen uitspraak over de klacht.