Samenwerking

Kies Mondzorg en de medewerkers van Kies Mondzorg werken samen met een groot aantal vakorganisaties. Eén of meer tandartsen van Kies Mondzorg zijn aangesloten bij de volgende organisaties:

 


Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie

 

Kwaliteitsregister Tandartsen

 

Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundig Assisterenden

 

Ivoren Kruis

 


Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde