Samenwerking

Kies Mondzorg en de medewerkers van Kies Mondzorg werken samen met een groot aantal vakorganisaties. Eén of meer tandartsen van Kies Mondzorg zijn aangesloten bij de volgende organisaties:

 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde


Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
 

Kwaliteitsregister Tandartsen


Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundig Assisterenden

 

Ivoren KruisNederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde